Privacy

Pictoprint respecteert de privacy van haar klanten. Deze verklaring geeft aan welke informatie wij van u vragen en hoe Pictoprint met uw informatie omgaat. Pictoprint vraagt u bij het downloaden van de gratis software niet om uw gegevens. De software is gratis en geheel vrijblijvend. Voor het plaatsen van uw bestelling zijn uiteraard uw persoonlijke gegevens vereist, zoals uw naam en adres, en - noodzakelijkerwijs - de namen en adressen van degenen voor wie uw bestelling bestemd is.

Betaalinformatie zoals rekeningnummer of creditcardnummer wordt niet aan Pictoprint verstrekt omdat betalingen uitsluitend via Multisafepay worden uitgevoerd. Daarvoor registreert u zich tijdens het bestelproces éénmalig bij het onafhankelijke Multisafepay. Bij Pictoprint worden uw betaal of bankgegevens op geen enkele wijze geregistreerd op vastgelegd.

Met uw goedkeuring zal Pictoprint de door u verstrekte informatie zo nu en dan gebruiken voor marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld voor het bekendmaken van software-updates, speciale aanbiedingen en om u te informeren over nieuwe producten en aanvullende diensten.

Waar nodig zullen wij die informatie uitwisselen met bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze service en uitsluitend met het omschreven doel, of in het geval van verkoop, voorgestelde verkoop of eigenaarwisseling van het bedrijf.
Om andere dan wettelijk voorgeschreven of de in deze verklaring aangegeven redenen, zullen wij uw informatie nimmer aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Pictoprint zal binnen alle redelijkheid voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van de door u gegeven informatie te voorkomen. Onze businesspartners, die toegang hebben tot de door u verstrekte informatie, zijn verplicht tot geheimhouding en mogen de informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan waarnaar binnen deze verklaring wordt verwezen.